15 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 15. april 2025. For "prosjektgave" kan det søkes hele året.

Spørsmål & svar

Kan jeg søke om midler hele året?

For breddegaver vil det bli gjennomført to søknadsrunder pr. år. Nærmere informasjon om søknadsfrister blir kunngjort på hjemmesiden til stiftelsen og til SpareBank 1 Sørøst-Norge som bistår stiftelsen med å administrere søknader.

For prosjektgaver kan det søkes når som helst. 

 

Er sparebankstiftelsen en del av banken?

Stiftelsen er en uavhengig allmennyttig sparebankstiftelse som har til formål å være en langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Stiftelsen skal også sikre videreføring av sparebanktradisjoner og kan utdele deler av årlige overskudd til allmennyttige formål. Du finner mer informasjon under «Om oss» i menyen.

Hva skal til for at et prosjekt får støtte?

Stiftelsen prioriterer blant annet søknader som kommer barn og unge til gode og har varig verdi. Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet. Utover "Breddegaver" gir ikke stiftelsen støtte til foreningers ordinær drift, herunder husleie og lønn. Du finner mer informasjon om stiftelsens retningslinjer under «Søk støtte» i menyen.

Skal jeg bruke et søknadsskjema?

Ja, du benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du under Søk støtte i søknadsperioden.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre, skal du få en e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt e-post med bekreftelse på at søknaden har kommet frem?

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan du gjerne sende en forespørsel til SpareBank 1 Sørøst-Norge som bistår stiftelsen med å administrere søknader.

Når får jeg svar på søknaden?

Svar kommer innen ca. 6 uker.

Gir dere støtte til prosjekter uavhengig av geografi?

Nei, stiftelsen vil ta hensyn til de distriktene i Buskerud og Vestfold hvor stiftelsens verdier er bygget opp.

Kan man søke sparebankstiftelsen om midler flere ganger?

Ja, man kan søke flere ganger, både til nye prosjekter og til tiltak som man tidligere har søkt støtte til. Prosjekter som er påbegynt før søknad er mottatt blir ikke prioritert.