1 SEP

Nåværende søknadsperiode er fra 1. mai til 1. september 2018.

Hva er prioritert?

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.