15 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 15. april 2025. For "prosjektgave" kan det søkes hele året.

Positivitet og utvikling

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i samfunnet, og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midlene stiftelsen besitter, og dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen sikrer at kapitalen forblir i lokalsamfunnet der den har sin opprinnelse.

Om oss