15 Sep

Frist for å søke i neste tildelingsrunde er 15. september 2021

Positivitet og utvikling

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i samfunnet, og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midlene stiftelsen besitter, og dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 BV forblir i lokalsamfunnet. 

Om oss