1 SEP

Nåværende søknadsperiode er fra 1. mai til 1. september 2018.

Positivitet og utvikling

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i samfunnet, og sikrer at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midlene stiftelsen besitter, og dele ut gaver til allmennyttige formål. Vi sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 BV forblir i lokalsamfunnet. 

Om oss