1. apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 1. april. For "prosjektgaver" kan det søkes hele året.

Positivitet og utvikling

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i samfunnet, og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midlene stiftelsen besitter, og dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen sikrer at kapitalen forblir i lokalsamfunnet der den har sin opprinnelse.

Om oss

Bli en julegiver

Lag og foreninger med en god idè - og hjerte for andre kan bli julegivere

Har du lyst til å bidra til at flest mulig barn, unge, familier - enslige og eldre får en bedre jul?

Les mer