1 FEB

Neste søknadsperiode er fra 1. februar til 1. mars 2019.

Positivitet og utvikling

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i samfunnet, og sikrer at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midlene stiftelsen besitter, og dele ut gaver til allmennyttige formål. Vi sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 BV forblir i lokalsamfunnet. 

Om oss