15 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 15. april 2025. For "prosjektgave" kan det søkes hele året.

Gavetildeling til 381 lag og foreninger

Gavetildeling til 381 lag og foreninger

Tildeling av breddegaver 2024
I mai hadde vi gleden av å dele ut breddegaver til 381 lag og foreninger, med totalt 91 295 medlemmer, i Buskerud og Vestfold.
 
Breddegavene som er utdelt går til mindre, men betydningsfulle tiltak. Gaven skal bidra til å finansiere den løpende driften og vedlikehold av utstyret i lag og foreninger. Dette kan for eksempel være dekning av utgifter som medlemsavgifter, leie av lokaler, anskaffelse av utstyr og andre nødvendige kostnader for å holde organisasjonens aktiviteter i gang.
 
Totaliteten av alle gavemottakerne gir et meget godt bilde av bredden, engasjementet og frivilligheten i regionen. Tusen takk for jobben dere gjør! 

En av gavemottakerne i årets tildeling, er Fellesverket Sandefjord. Det er et aktivitetshus for ungdom, som drives av trygge, frivillige voksne i regi av Røde Kors. De har arbeidstrening og yrkesfaglig fordypning for elever i videregående skole på dagtid, og på kveldstid er huset åpent for ungdom som vil være sammen med venner, gjøre ulike aktiviteter eller få hjelp med leksene sine. På Fellesverket får ungdommene gratis middag, kaffe og kakao hver dag, og de har ca. 300 besøkende i uka.  
 
«Tusen takk for den gledelige nyheten om gavetildeling. Disse midlene kommer godt til nytte for vårt ungdomstilbud på Fellesverket», sier Susann Angell, Senterleder, Fellesverket Sandefjord
 
Søknadsfristen for Breddegaver 2024 er over, men prosjektgaver kan du søke hele året. Mer informasjon hvem som kan søke finner du i vår gavepolicy: https://www.sparebank1stiftelsenbv.no/soknad/