15 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 15. april 2025. For "prosjektgave" kan det søkes hele året.

Milliongave til Modum Bad

Milliongave til Modum Bad

– Dette gir oss mulighet til å satse for fullt på å videreutvikle presisjonsbehandling til våre pasienter, sier administrerende direktør i Modum Bad, Kari-Jussie Lønning.

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum, SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Nome gir 12 millioner kroner til Modum Bad. Pengene skal gå til mer treffsikker behandling av psykiske lidelser og terapeutlaboratorium.

Treffsikker behandling

Den store gaven ble overrakt under et arrangement på Modum Bad fredag 28. juni. Der presenterte blant andre psykologspesialist Karine Frost sin forskning på presisjonsbehandling.

– Vi ønsker å behandle pasienter med psykiske diagnoser med enda større treffsikkerhet, slik man gjør blant annet kreftbehandling. Vi kan gjerne kalle det en mer skreddersydd behandling. Maskinlæring er blant hjelpemidlene vi ønsker å bruke for å nå dette målet, sa Frost.

Lære i laboratorium 

Sparebankstiftelsenes representanter fikk også høre om terapeutlaboratoriet som skal utvikles. Forsker og lege Mikkel Eielsen la fram ideene og planene rundt etableringen av laboratoriet. Målet er at ansatte skal kunne trene og øve seg på nye ferdigheter i dette nye laboratoriet.

Skaper stolthet

De fire sparebankstiftelsene er store eiere av SpareBank 1 Sørøst-Norge. For den lokale banken er prosjektet på Modum Bad både stort og spennende.

– Dette skaper stolthet blant våre ansatte, kunder og interessenter, samt at det bekrefter stiftelsenes viktige rolle i lokalsamfunnet. Ikke minst er det gledelig at når stiftelsene står sammen får det stor betydning for hele regionen Sørøst-Norge. Jeg gleder meg til å se resultater av dette forskningsarbeidet, sier Per Halvorsen, konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Satser for fullt

Administrerende direktør Kari-Jussie Lønning ved Modum Bad er veldig takknemlig for milliongaven fra de fire sparebankstiftelsene.

– Dette betyr svært mye for oss. Både den anerkjennelsen som ligger i tildelingen, og det viktige samarbeidet. Vi ønsker å være en del av løsningen i det viktige samfunnsoppdraget vi er en del av innen psykisk helsevern. Dette vil styrke og videreutvikle vår posisjon som spydspiss i dette arbeidet. Ut i prosjektperioden vil vi også jobbe for å formidle ut vår kunnskap og våre erfaringer, slik at det kan komme disse regionene til gode.  

Det er en intensjon og et sterkt ønske om at man kan gå videre etter den første prosjektperioden på tre år.

Den «usynlige» lidelsen

Sparebankstiftelsene holder fram at de ønsker å skape gode og varme lokalsamfunn. 

– Psykiske lidelser er på mange måter den «usynlige» lidelsen. Den synes sjelden utad, og den omtales heller ikke så ofte av de som rammes eller deres pårørende, sier Jan Terje Olsen, daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark.

Gisle Dahn, daglig leder fra Sparebank1 Stiftelsen BV sier seg enig:

– Det bidrar ofte til å forsterke problemene for de som rammes, fordi skamfølelse og ønske om å fortie er et problem.

Til nytte for mange

Prosjektets mål er å bedre psykisk helsevern, øke pasienttilfredshet og oppnå mer bærekraftig håndtering av psykiske helseutfordringer.

– Dette er i samsvar med stiftelsenes formål og vil komme svært mange i Buskerud, Vestfold og Telemark til nytte. Vi er derfor stolte støttespillere til dette prosjektet som har fått navnet «En kilde til liv», sier Kirsten Helene Torkildsen Wassend, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.