10 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 10. april. For "prosjektgaver" kan det søkes hele året.

Kunder i SpareBank 1 Sørøst-Norge kan velge representanter til stiftelsens generalforsamling

I perioden fra 20. april til 25. april 2022 blir det gjennomført elektronisk valg av medlemmer til generalforsamlingen.

Kunder i SpareBank 1 Sørøst-Norge med bostedsadresse i Kongsberg, Drammen, Horten, Larvik og Sandefjord kommune er stemmeberettigede og valgbare. 

Nærmere informasjon om valggjennomføring vil bli tilsendt de akutelle kundene.