10 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 10. april. For "prosjektgaver" kan det søkes hele året.

Nye søknadsprosesser

I 2022 er det to måter å søke gavestøtte på:

Søknad om "breddegave" sendes innen angitt frist. Dette er generell støtte til allmennyttige lag og foreningers drift.

"Prosjektsøknader" kan sendes hele året. Dette er støtte til konkrete allmennyttige prosjekter hvor det er kostnadsbudsjett og finansieringsplan.