1. APR

Neste frist for å søke om "breddegave" er 1. april. For "prosjektgaver" kan det søkes hele året.

Bli en #julegiver

I år samarbeider vi med Sparebankstiftelsen Telemark, Sparebanksparebankstiftelsen Modum og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg om et nytt #julegiver-konsept: Vi ønsker å støtte lag og foreninger som gjennomfører juleaktiviteter rettet mot barn, unge, familier og enslige - de som trenger det mest i lokalmiljøet vårt. 

Mer informasjon og rettledning for å søke kan du finne på hjemmesidene til banken som bistår med å legge til rette prosessen: 

https://www.sparebank1.no/nb/sorost/om-oss/samfunnsengasjement/bli-en-julegiver.html

Frist for å søke er 5. desember. Søknadene må leveres elektronisk på søknadsskjema som du også finner her: 

https://sorost.sponsorportal.no/sok-om/julegiver