1. okt

Neste frist for å søke om "breddegave" er 1. oktober. For "prosjektgaver" kan det søkes hele året.

Årsrapport 2022 er tilgjengelig